Seria 1319

Seria siłowników pneumatycznych produkowanych zgodnie z normą ISO 643 15552 (dawne ISO 1),
VDMA 24562 CNOMO/AFNOR 49003 oraz , co gwarantuje ich zamienność i kompatybilność z innymi
siłownikami spotykanymi na rynku